Chính sách

CHÍNH SÁCH HẬU MÃI KHÁCH HÀNG MUA LẺ

1. PHẠM VI – ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Phạm vi: Tất cả các chi nhánh Deam và cửa hàng nữ trang Deam trên toàn quốc

Đối tượng: Tất cả khách hàng mua nữ trang, kim cương, đá màu tại các chi nhánh Deam và cửa hàng nữ trang Deam trên toàn quốc.

2. CHÍNH SÁCH THU MUA

2.1. Tỷ lệ giá thu mua lại:

Loại hàng Trường hợp khách bán lại. Giá trị thu mua Trường hợp khách đổi nữ trang mới (*). Giá trị thu mua
1
 • Nữ trang ổ rời
75% 80%
2
 • Nữ trang gắn kim cương
80% 85%
3
 • Nữ trang gắn đá quý: Ruby, Sapphie, Ngọc Lục Bảo, Spinel.
 • Nữ trang gắn đá quý: Topaz, Citrine, Amethyst…
 • Nhẫn cưới gắn kim cương.
 • Dây chuyền các loại; Nữ trang công nghệ Ý các loại.
60%

(điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn)

70%

(điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn)

4  

 • Nữ trang gắn ngọc trai.
 • Nữ trang gắn đá cấm thạch.
 • Nữ trang gắn đá Synthetic.
 • Nữ trang ngọc trai.
 • Nữ trang gắn đá CZ.

 

Thu lại 60% giá trị (trọng lượng vàng, tuổi vàng thực tế) theo giá vàng niêm yết tại thời điểm giao dịch.

Kim cương tấm: giá thỏa thuận (nếu có).

Đá CZ, Synthetic, cẩm thạch, ngọc trai không thu mua

(điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn)

Thu lại 70% giá trị (trọng lượng vàng, tuổi vàng thực tế) theo giá vàng niêm yết tại thời điểm giao dịch.

Kim cương tấm: giá thỏa thuận (nếu có).

Đá CZ, Synthetic, cẩm thạch, ngọc trai không thu mua

(điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn)

5  

 • Vàng nhẫn 99.99%, nữ trang vàng 24K.
 • Nữ trang gắn đá quý: Ruby, Sapphie, Ngọc Lục Bảo, Spinel.
 • Nữ trang gắn đá quý: Topaz, Citrine, Amethyst…
 • Nữ trang gắn đá cẩm thạch, ngọc trai, đá CZ, Synthetic…
 • Nhẫn cưới trơn hoặc gắn kim cương.
 • Nữ trang bán công.
 • Dây chuyền các loại; Nữ trang công nghệ Ý các loại
Vàng nhẫn 99.99%, nữ trang vàng 24K thu mua (trọng lượng vàng thực tế) theo giá vàng tại thời điểm giao dịch.

Nữ trang gắn đá, cẩm thạch, ngọc trai, nhẫn cưới trơn hoặc gắn kim cương, nữ trang bán công, dây chuyền các loại và nữ trang công nghệ Ý các loại thu lại 50% giá trị (trọng lượng vàng, tuổi vàng thực tế) theo giá vàng niêm yết tại thời điểm giao dịch.

Kim cương tấm: giá thỏa thuận (nếu có)

Các loại đá khác: không thu lại

(đối với sản phẩm không còn nguyên vẹn)

Không áp dụng thu đổi cho sản phẩm không còn nguyên vẹn.
6 Kim cương viên rời
6.1
 • Kích thước < 8.0mm
92% 95%
6.2
 • Kích thước > or = 8.0mm
94% 97%
7 Các loại đá và ngọc trai bán viên rời
7.1
 • Ngọc trai, cẩm thạch
Không mua lại Không mua lại
7.2
 • Các loại đá quý và bán quý ép vỉ: Ruby, Shapphire, Emerald, Topaz, Cltrine, Amethyst, Synthentic Emerald..
Không mua lại Không mua lại

2.2. Ghi chú:

– (*) Trường hợp khách đổi nữ trang mới: chỉ áp dụng cho trường hợp khách mua hàng sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao

hơn giá trị hóa đơn sản phẩm cũ khách bán lại ( sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không móp méo, đá màu và kim cương không

trầy xước, mẻ, bể, nứt ).

– (#*) Sản phẩm nữ trang còn nguyên trạng ban đầu: là sản phẩm có các loại đá đính trên sản phẩm không bị trầy xước, bể, mẻ,

nứt và còn đầy đủ các loại Giấy kiểm định đính kèm (nếu có) …;

– Trường hợp sản phẩm nữ trang không còn nguyên trạng ban đầu, đá bị mẻ bể thì thu mua vàng và KC bằng 50% giá trị (trọng lượng vàng, tuổi vàng thực tế) theo giá vàng niêm yết tại thời điểm giao dịch.

– Nữ trang mua vào theo giá vàng niêm yết mua vào tại thời điểm giao dịch và căn cứ trọng lượng vàng trên hóa đơn hoặc trọng

lượng thực tế (nếu có hao hụt).

– Trường hợp kiểm định kim cương khi thu mua lại:

 • Nếu kiểm định kim cương đúng thông số trên giấy kiểm định, DEAM sẽ trả phí kiểm định và thu mua lại kim cương.
 • Nếu kiểm định kim cương có sai lệch so với hóa đơn (mã số cạnh và bị mẻ bể cạnh…) DEAM chỉ chỉnh sửa kiểm định lại cho

khách (chỉ phí kiểm định và chỉnh sửa do khách trả ), DEAM không mua lại.

3. QUY ĐỊNH THU MUA LẠI HÀNG NỮ TRANG DEAM KHI KHÁCH THẤT LẠC ĐƠN:

3.1. Nữ trang:

– Tất cả các loại nữ trang sẽ thu mua lại theo trọng lượng vàng và theo giá vàng mua vào niêm yết tại thời điểm giao dịch.

– Giao dịch thu mua được thực hiện trong giờ làm việc tại: trụ sở chính của Công ty DEAM và các trụ sở của các chi nhánh DEAM.

– Bộ phận thu mua phải lập Phiếu thu mua, kiểm tra và kiểm định hàng hóa và đóng dấu nhận dạng của DEAM.

– Mua lại theo trọng lượng và tuổi vàng thực tế sau khi kiểm định tuổi vàng theo đúng hóa đơn bán hàng.

3.2. Kim cương viên:

– Chỉ mua lại kim cương còn nguyên vẹn theo đúng kiểm định của giấy chứng nhận và có hóa đơn bán hàng kèm theo ( Trường

hợp khách mất kiểm định thì yêu cầu khách đi giám định lại).

– GIA còn đủ giấy tờ (kiểm định + hoá đơn): mua 92%, đổi 97%. Không còn: không thu đổi hoặc theo thoả thuận.

– Viên còn nguyên ép vỉ + giấy tờ kiểm định Việt Nam: mua 92%, đổi 97%. Không còn nguyên ép vỉ + còn giấy tờ (kiểm định + hoá

đơn): thu 90%, đổi 95%.

– Viên rời không kiểm định còn hoá đơn thu theo giá thỏa thuận.

– Viên rời không kiểm định và không còn hoá đơn: không thu mua hoặc thu mua theo thoả thuận.

4. QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

4.1. Dịch vụ miễn phí khi mua hàng:

– Sửa nỉ sản phẩm;

– Gắn kim cương vào nữ trang (khi khách mua kim cương hoặc vỏ kim cương của DEAM);

– Kiểm định Việt Nam;

– Hóa đơn mua hàng trên 30.000.000: miễn phí ship;

– Hóa đơn từ 10.000.000 đến 30.000.000: hỗ trợ 50% phí ship;

– Hóa đơn dưới 10.000.000: không hỗ trợ ship.

4.2. Bảo hành miễn phí vĩnh viễn:

– Đánh bóng, siêu âm làm mới sản phẩm;

– Kiểm tra chấu gắn đá trên nữ trang DEAM.

4.3. Bảo hàng miễn phí trong vòng 06 tháng:

– Khóa và nước xi dây chuyền các loại;

– Xi sản phẩm nữ trang vàng trắng 10K, 14K;

– Gắn đá phụ, kim cương tấm bị rớt do lỗi kỹ thuật;

4.4. Bảo hành có tính phí:

– Xi sản phẩm nữ trang vàng trắng 10K, 14K (sau thời gian bảo hành);

– Các dịch vụ bảo hành có thời hạn đã hết hạn;

– Bảo hành hư hỏng sản phẩm do lỗi sử dụng và bảo quản sản phẩm không phù hợp.

4.5. Loại trừ:

– Không bảo hành gắn lại đá thiên nhiên khi không còn loại đá (giống như viên cũ về màu sắc, hình dáng, kích thước) trong kho.

5. QUY ĐỊNH CHUNG

– Khách hàng kiểm tra lại sản phẩm, hóa đơn, giấy kiểm định (nếu có) tiền khi mua hàng/sau khi bảo hành sản phẩm. Sau khi giao

dịch hoàn thành (hóa đơn chính thức đã xuất, khách đã nhận hàng), sẽ không áp dụng đổi và trả hàng. Trong trường hợp khách

có khả năng đổi hàng (do ni nhẫn , chọn quà tặng), chỉ giới hạn trong vòng 3 ngày, hóa đơn chính thức chỉ được xuất khi khách

xác nhận mua món hàng chính thức.

– Các giao dịch thu lại, đổi hàng sẽ căn cứ trên hóa đơn sản phẩm. Chỉ thu lại các sản phẩm có hóa đơn và dấu chứng nhận sản

phẩm DEAM.

– Mọi giao dịch mua, bán, trao đổi giữa khách hàng với Công ty DEAM đều bằng tiền đồng Việt Nam.

– Địa điểm thu lại hàng tại: trụ sở chính Công ty DEAM (Bộ phận Dịch vụ hậu mãi DEAM), các Chỉ nhánh DEAM và các Cửa hàng

Nữ trang DEAM.

– Thời gian thu đổi chính thức: theo giờ làm việc tại Công ty DEAM, tại các Cửa hàng và tại các Chi nhánh.

– Những quy định về hậu mãi này có thể được Công ty DEAM thay đổi tùy từng thời điểm mà không cần báo trước.

– Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/03/2021.

– Các quy định hậu mãi và các văn bản khác không còn giá trị thi hành.

0
  0
  Giỏ hàng của bạn
  Giỏ hàng trốngTrở về Cửa hàng