Tư Vấn Đo Size

TƯ VẤN ĐO SIZE

Cách đo size nhẫn:

 • Đo theo một chiếc nhẫn sẵn có: Chuẩn bị một cây thước cùng chiếc nhẫn muốn đo; đo đường kính nhẫn và đối chiếu với BẢNG SIZE NHẪN. Ví dụ: nhẫn đường kính 19mm tương đương size 19
 • Đo bằng giấy hoặc sợi dây chỉ: Cắt một mảnh giấy khoảng 10cm, rộng khoảng 1cm quấn sát quanh ngón tay muốn đo, đánh dấu điểm giao nhau ( cách làm tương tự đối với dây và chỉ; Đo độ dài đoạn vừa đánh dấu bằng thước, lấy số đo chia cho 3.14 ra kết quả. Đối chiếu kết quả vừa tính được với bảng size nhẫn.

Cách đo size lắc tay, lắc chân:

 • Đo bằng giấy hoặc sợi chỉ, dây chỉ: cắt 1 mảnh giấy dài khoảng 30cm, rộng khoảng 1cm quấn sát quanh cổ tay muốn đo; đánh dấu điểm giao nhau (cách làm tương tự đối với dây và chỉ). Đo độ dài đoạn vừa đánh dấu bằng thước, đối chiếu kết quả với bảng size.

Cách đo size vòng:

 • Đo theo một chiếc vòng có sẵn: Chuẩn bị một cây thước cùng chiếc vòng muốn đo; đo đường kính và đối chiếu với bảng size vòng
 • Đo bằng giấy hoặc sợi dây chỉ: Cắt một mảnh giấy khoảng 30cm, rộng khoảng 1cm quấn sát quanh cổ tay muốn đo, đánh dấu điểm giao nhau ( cách làm tương tự đối với dây và chỉ; Đo độ dài đoạn vừa đánh dấu bằng thước, lấy số đo chia cho 3.14 ra kết quả. Đối chiếu kết quả vừa tính được với bảng size vòng.

0
  0
  Giỏ hàng của bạn
  Giỏ hàng trốngTrở về Cửa hàng